KOÇLAR İÇİN MINDFULNESS EĞİTİMİ

Mindfulness, yani Bilinçli Farkındalık, bilinçli olarak dikkati ana odaklamak suretiyle, anda olup bitenleri yargısızca ve tarafsızca algılayabilmektir. Bu önemli yaşam becerisi, an içindeki düşünce ve duygularımızı, diğer insanlarla ve çevremizle olan etkileşimimizi fark etmemizi sağlar. Böylece, doğru zamanda doğru tepkiyi verebilme kabiliyetine sahip olup, yaşam amacımıza hizmet edecek doğru tutumları seçebilir, kendimiz için en anlamlı hayatı tasarlayabiliriz. Sağlıklı ilişkiler kurabilir, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarımızı fark ederek bu ihtiyaçları giderecek adımları atabilir, daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayatın temellerini atabiliriz.

Mindfulness, günümüzde, başta A.B.D. ve İngiltere olmak üzere, özellikle gelişmiş ülkelerde, kamu kurumlarından, okullara ve iş yerlerine kadar pek çok yerde uygulanıyor. Modern çağın getirdiği hızlı yaşamın ve teknolojik gelişmelerin sekte vurduğu yaratıcılık, üretkenlik, odaklanma ve motivasyon sorunlarına mindfulness çözüm sunuyor. Dikkati anda toplama becerisi, kişilere, zaman yönetimi, planlama, hedef koyma, harekete geçme, kaygı ve anksiyeteden kurtulma, stresin etkilerini azaltma yolunda önemli katkılar sağlıyor.

Siz de bir koç ya da koç adayı olarak, mindfulness sayesinde, müşterilerinizle daha iyi empati kurabilir, onları daha iyi anlamanızı sağlayacak duygusal becerilerinizi geliştirebilir, hem kendinizin, hem müşterilerinizin yaşam kalitesini yükseltecek pratikler ve meditasyonlarla, her koşulda dingin olmayı, anda olan biteni olduğu gibi algılayabilmeyi, olumsuzluklar karşısında dayanıklı olabilmeyi, giderek yükselen enerji ve motivasyon ile daha sağlıklı ve mutlu bir hayatı deneyimleyebilirsiniz.