N.L.P. (NÖRO-LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA)

Psikiyatristler, psikologlar, nörologlar ve çeşitli alanlarda çalışan bilim insanları, yıllardır çeşitli araştırma ve deneylerle, insan zihninin işleyişini çözmeye çalışmışlardır. N.L.P. metodolojisinin yaratıcıları Matematikçi ve Geştalt terapisti Richard Bandler ve Dilbilimci John Grinder da, 70’li yılların başlarında, Gestalt yaklaşımından yola çıkarak insan zihninin çalışma prensiplerini araştırmaya başlamış, insanın, farklı durumlarda farklı tepkiler verebildiğini, bazen birkaç saniyelik bir olayın bile insan zihninde, davranışlarını sınırlayan bir kök inanca dönüşebildiğini, arzulanan davranış kalıplarının modellenmesi ve alt sistemlerinin çözülerek bilinçaltına yüklenmesi ile, yanlış inançların değiştirilebileceğini ve bilinçaltının kontrol altına alınabileceğini keşfetmişlerdir. Yaptıkları çalışmalarda, yeniden çerçeveleme, modelleme gibi bazı tekniklerle, insanın davranışlarını istediği yönde değiştirebileceğini, bilinçaltının esiri olarak yaşamak zorunda olmadığını göstermişlerdir.

N.L.P.’nin açılımı Nöro-Linguistik Programlama olup, amacı, nörolojik sistem tarafından iletilen ve yönetilen duyuları ve insanın algılarını ve düşüncelerini yöneten dili kullanarak, zihnin, bilinçli ve bilinçdışı kısımlarını koordine etmek, otomatik olarak sergilenen davranışları bilinçli zihin ile düzenleyip yeniden programlamak ve kişiyi kendi bireysel mükemmelliği ile tanıştırmaktır. Zihin, gerçek olanla olmayanı ayırt edemez. Bu yüzden, olmasını istediğimiz durumu zihnimizde canlandırmak ve sanki olmuş gibi hayal ve tarif etmek suretiyle zihnimizi kandırabilir, bilinçaltımızı yanlış inançlardan kurtararak yeniden programlayabiliriz. N.L.P. de, içerdiği çeşitli tekniklerle insan zihninin bu özelliğini kullanır ve kişiye, kendi duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi, kısacası hayatının kontrolünü eline alabilmesi için harika bir araç sunar ve çeşitli alanlarda, kişisel gelişim uzmanlarının, psikolog ve terapistlerin en büyük yardımcılarından biridir.

N.L.P., tamamen bilinçli zihin durumunda ve kişinin kendi iradesi ile uygulanan tekniklerden oluşur. Yani N.L.P.’yi uygulayan, aslında kişinin kendisidir. Bu çerçevede, kesinlikle bir zararı ya da yan etkisi yoktur. Alınabilecek en kötü sonuç, inanç ve davranışın değişmeyip, olduğu gibi kalmasıdır. Daha kötüye gitme ihtimali yoktur. Bu anlamda, başka tekniklere güvenemeyen insanlar için de güvenli bir limandır. Hafif değişimler için tek seans çoğu zaman yeterli olabilmektedir ancak daha derinde yer etmiş inanç ve duyguların değişimi için en az birkaç defa uygulanması yerinde olacaktır. En büyük avantajı da, kişinin bir kez ne yapacağını öğrendikten sonra kolayca kendi kendine uygulayabilmesidir.