MINDFULNESS BAZLI YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Günümüzde, yapay zekanın gelişmesi ile birlikte insan önemini yitiriyor gibi görünse de, aslında tüm dünyada liderlerin görüş birliğine vardıkları nokta, insanın giderek daha önemli hale geldiği ve işletmelerde DUYGUSAL ZEKANIN ön plana çıktığı.

Bu bağlamda günümüz liderlerinin sahip olması gereken en önemli özellikler şöyle sıralanıyor:

 • Kapsayıcı (farklılıkları kucaklayan)
 • Şefkatli (insana değer veren, empati kurabilen)
 • Dengeli (iş-özel hayat dengesi kurabilen)

Siz de bu özelliklere sahip olabilirsiniz. Belki de sahipsiniz. Ne var ki bu özellikleri işinize yansıtmak çok da kolay olmayabilir. Yıllardır alışılmış olan otoriter yönetici anlayışından ve hiyerarşik sistemlerden koçvari liderliğe, iş birlikçi, ekip ruhunun öne çıktığı sistemlere geçiş yapmak, önce niyet, sonra da pratik ve süreç meselesi.

Evet, değişim zor. Fakat imkansız değil. Birlikte yapacağımız bir ön görüşme ile işletmenize dair ihtiyaçlarınızı ve amaçlarınızı belirledikten sonra,  dönüştürmek istediğiniz noktalarda birlikte hedefler koyabiliriz. Koçun görevi, bu yolculuk boyunca size rehberlik etmek ve kendi sahip olduğunuz ve işletmeniz ile çalışanlarınızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak araçları size sağlamak. 

Birlikte neler mi yapabiliriz?   

 • Kurumun hedeflerini belirleyerek, bu hedeflere ulaşma yolunda planlama yapabilir ve birlikte uygulamaya koyabiliriz.
 • Ekipler ile, kurum hedefleri ile paralel hedef belirleme ve planlama konusunda çalışabiliriz.
 • Kişisel ve kurumsal değerlerin tespiti konusunda çalışabiliriz, böylece çalışanların değerlerinin, kurumun değerleri ile örtüşüp örtüşmediğini belirleyerek, eksik ve aksayan yönlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapabiliriz.  
 • Kurumun, yöneticilerin ve çalışanların güçlü yanlarını ortaya çıkarabilir, bunları kurumu daha ileriye götürmek için nasıl etkin kullanabileceğimizi belirleriz.
 • Kurum içinde motivasyonun arttırılması yönünde ekipler ve yöneticiler ile bireysel & grup çalışmaları yapabiliriz.
 • Zaman Yönetimi konusunda kurum içi eğitimler düzenleyebiliriz.
 • Delegasyon ve kontrol konusunda yöneticiler ile çalışabiliriz.
 • Öfke ve stres kontrolü konusunda eğitimler, atölye çalışmaları düzenleyebiliriz.
 • Etkili liderlik ve etkili karar verme yöntemleri ile ilgili olarak, yöneticiler ile çalışabiliriz.
 • Yaratıcılığın geliştirilmesi konusunda yöneticiler ve ekipler ile bireysel & grup çalışmaları yapabiliriz.
 • Etkili iletişim ve sağlıklı ilişkiler konusunda ekiplerle grup çalışmaları yapabiliriz, böylece kurum içinde ilişkilerin açık, samimi ve üretken hale gelmesini sağlayabiliriz.
 • İş-özel hayat dengesinin sağlanması yönünde yöneticiler ve çalışanlar ile çalışmalar yapabilir, bu şekilde yöneticilerin ve çalışanların, sürdürülebilir bir enerji ve motivasyon ile çalışmalarını sağlayabiliriz.

Ve sizin belirleyeceğiniz ihtiyaçlara özel hazırlanacak daha pek çok çalışma yapabiliriz.

Bu çalışmaların tamamı önceden yapılandırılmış (içeriği ve süresi belli) çalışmalar olup, amacı, kurumunuzu gelişen ve değişen dünyada etkin bir oyuncu olmaya devam etmesi için geliştirmek ve dönüştürmek

Bunu yaparken elbette Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Zaten sahip olduğunuz değerlerin ve potansiyelin ortaya çıkmasını ve etkin kullanılmasını sağlayacak, aynı zamanda yöneticiler ile yönettikleri ekipler arasında bağ kurulmasını sağlayacak koçluk araçlarını sizlerle paylaşacağız. 

Detaylı bilgi ve ücretsiz ön görüşme için:

Tijen ÖZER

0533 257 15 06 /  tijenozercoaching@gmail.com