E.F.T. (DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME TEKNİKLERİ)

Duygu ve düşüncelerimiz, bedenimiz ve sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Olumsuz duygular ve düşünceler, bedenimizin hassas bölgelerinde sıkışmalara ve blokajlara neden olarak enerji akışını bozar ve çeşitli hastalıkların oluşmasına zemin hazırlar. Sağlıklı çalışan bir beden her türlü olumsuzluğu bertaraf edebilirken, yoğun stres, üzüntü, kaygı ya da öfke altındaki bir beden günden güne direncini yitirir ve dış etkenlere açık hale gelir.

E.F.T., duygusal deneyimlerimizin yarattığı olumsuz duygu ve düşünceleri fark ederek dönüştürmemize, bilinçli bir şekilde bu duygu ve düşüncelerin üzerimizdeki olumsuz etkilerini bertaraf etmemize yardımcı olur. Bir yandan fiziksel bedenimiz dengeye gelirken, bir yandan da duygu ve düşüncelerimiz netleşir ve olumsuz duyguların üzerimizdeki etkisi hafifler. Kişiler, sadece birkaç tur E.F.T. yaptıktan sonra bile, genelde bir rahatlama ve hafifleme hissettiklerini, daha rahat nefes alabildiklerini, daha net ve olumlu bir görüş açısı geliştirdiklerini ve düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini ifade ederler. E.F.T. sayesinde, bedenin bilgeliği aktive edilir ve kendi kendini onararak sağlığını koruması sağlanır.

E.F.T., özellikle stres yönetiminde ve stresin yol açtığı fiziksel rahatsızlıkların giderilmesinde çok etkilidir. Stres altındayken salgılanan adrenalin ve kortizol hormonları, beynin savaş-kaç mekanizmasını tetikler. E.F.T., yapılan vuruşlarla beyne sinyal göndererek amigdalayı sakinleştirir ve hormonları düzenleyerek stresin azaltılmasını sağlar. Bir yandan da sorunun sözlü olarak dile getirilmesi, kişinin kabule geçmesini, dolayısıyla iyileşmeye hazır olmasını sağlar.

E.F.T., kişinin öğrenerek kendi kendine uygulayabileceği, başarı oranı %98 olan, son derece güvenli bir teknikler bütünüdür. Altında, yüzeyde görülmeyen derin sorunların, olumsuz deneyimlerin ya da travmaların yattığı, "derin kazma" adı verilen çalışmanın yapılması gereken,  komplike problemlerin çözümünde, bir uzman rehberliğinde uygulamak, daha kısa sürede, etkili sonuç alınmasını sağlayacaktır.

Gerek duygusal, gerek fiziksel, gerekse zihinsel dengenizi sağlamak ve korumak için rahatlıkla kullanabileceğiniz bu yöntemi deneyimlemek ve öğrenmek isterseniz lütfen arayın:

Tijen Özer

0533 257 15 06